Specialisatie farmaceutische zorg voor kinderen

Artsen zijn extra voorzichtig met het voorschrijven van medicijnen aan kinderen. Het voorschrijven van de juiste dosering neemt dan uiterst nauw. Een kind is immers extra kwetsbaar. En veel geneesmiddelen kunnen door het ontbreken aan onderzoeksinformatie (nog) niet toegepast worden bij kinderen.

Een gespecialiseerde apotheek is belangrijk. Bij Apotheek Buijs wordt in geval van recepten voor jonge kinderen, ter controle van de juiste dosering, gevraagd naar het lichaamsgewicht van het kind. Het is namelijk vaak beter om kinderen niet te doseren op leeftijdscategorie, maar te doseren op lichaamsgewicht. Belangrijk is dus dat ouders en verzorgers in voorkomend geval op de hoogte zijn van het gewicht van hun kind.

Apotheek Buijs heeft een ruim assortiment (kinder)geneesmiddelen op voorraad. Bij vloeibare, oraal toe te dienen geneesmiddelen geven wij een maatlepel, maatbeker of doseerspuitje mee. Het kan echter niet altijd eenvoudig om het geneesmiddel daarmee aan een jong kind toe te dienen. Het kind wendt zich vaak af omdat deze de smaak niet herkent of niet ‘lekker’ vindt. Als het medicijn niet direct in de mond gebracht kan worden, is in sommige gevallen goed mogelijk om het middel te geven nadat het eerst gemengd is met wat voedsel (bijv. melk, yoghurt). U kunt ook hierover persoonlijk advies krijgen bij Apotheek Buijs.

Bij kinderen kan het nodig zijn om een product met een speciale kinderdosis in de apotheek op maat te bereiden.

Heeft u elders een probleem met goede en efficiënte farmaceutische zorg voor uw kind, neem dan contact op met onze apotheek. In overleg kunnen wij dan wellicht voor uw kind een goede oplossing bieden. Vaak betekent dat ook dat u voor uw vragen en wensen een vast contactpersoon krijgt binnen onze apotheek.