Links naar zorgsites of lotgenotencontact

Voor u hebben wij een aantal betrouwbare links geselecteerd. Wij staan natuurlijk open voor meer suggesties en zullen deze websites beoordelen.

www.medicijn.pagina.nl
Medicijnpagina is een uitgebreide linkpagina over medicijnen en aanverwante zaken.

www.apotheek.nl
Een site met betrouwbare informatie over receptgeneesmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen.

www.gezondheidsplein.nl
Het portaal naar verschillende gezondheidssites over ziekten en geneesmiddelen.

www.utrecht.hivnet.org
In de agenda vind je informatie over de organisatie van workshops en activiteiten in de regio om over persoonlijke zaken rond hiv te praten. Meer informatie via de regio-contactpersoon Ronald Groeneveld, 06-50 989 689 of hvn-utrecht@hivnet.org.

www.plusapotheken.nl
De site van 'Plusapotheken'. Deze hiv-gespecialiseerde apotheken doen hun uiterste best om gebruikers van hiv-medicijnen te ondersteunen.

www.hivnet.org
De site van de Hiv Vereniging Nederland met veel actualiteiten, contactinformatie en overige gegevens.

www.npcf.nl
De Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van patiŽnten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

www.reumafonds.nl
Het Nationaal Reumafonds stelt zich ten doel de reumabestrijding en de zorg voor de reumapatiŽnt te bevorderen. Het fonds vervult een spilfunctie in 'reumaland'. Enerzijds door fondsen te werven, anderzijds door met deze middelen zelfstandig activiteiten uit te voeren en activiteiten van derden te financieren.

www.zorgwijzer.nl
Volop informatie over zorgverzekeringen en zorgproducten voor mensen met een chronische aandoening of handicap.

www.tropenzorg.nl
Op de site van Tropenzorg vindt u informatie over gezondheidsbeschermende bagage voor reizigers zoals. Ook informatie over de benodigde vaccinaties per land is via deze site te raadplegen.

www.lcr.nl
Deze website geeft reizigersadvies wat betreft vaccinatie en preventie van tropische ziekten. In samenwerking met de GGD's van Nederland.

www.vichy.com
Een informatieve site voor huidadvies en de Vichy-produkten.